Tilbud
 
Meld deg inn og få gavekort på kr 500,-
Verv et nytt medlem og få gavekort på kr 500,-

· Tilbudet gjelder ikke lærlinger
Personopplysninger
Fornavn  
Etternavn  
Adresse 1
Adresse 2
Postnr/sted  
Land

Fødtdato  
Personnr. (5 siffer)  

Telefon jobb
Telefon mobil
E-post  

Jeg ønsker ikke at Personellforbundet sentralt skal sende meg informasjon på e-post
Jeg reserverer meg mot at opplysning om mitt medlemskap gis til Personellforbundets samarbeidspartnere. Det betyr at jeg ikke vil kunne få fordelene hos disse partnerne før jeg ev. opphever min reservasjon i Personellforbundet. Du kan senere endre reservasjonen på "Min side".
Medlemsinformasjon
Ansettelsesforhold  
Stilling/kode
Arb.sted/DIF/Etat  
Lokalt ledd
Ansattnummer
Jeg er tidligere medlem av og ønsker at Personellforbundet ordner med utmelding derfra (gjelder kun forbund i Forsvaret).
Jeg ønsker ikke å være med i gruppelivs- og ulykkesforsikringen. Mer info
Jeg ønsker ikke reiseforsikring
Kontingenten og ev. forsikringspremie trekkes i lønnen.
Annet
Om du er vervet av noen andre, vennligst oppgi deres navn, mobilnr og fødselsdato